• Pensie pentru limită de vârstă pentru invalizi pe traume militare


    Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguratilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, conditiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Potrivit Legii nr. Stagiul de cotizare special – reprezintă însumarea perioadelor de muncă realizate în condiții grele și nocive de muncă sau în una funcţiile, profesiile şi sectoarele de producţie prevăzute de Lista nr. Puteți trece din pensie de ivaliditate in pensie pentru limită de varsta redusă, chiar de la 63 de ani, dacă aveți realizat stagiu in grupe superioare de muncă ( grupa 2 sau grupa 1 ) si cel realizat plus perioada de invaliditate depășesc 35 ani. Sunt o persoană bolnava de epilepsie de la vârsta de 2 ani vreau sa știu dacă pot lua pensie pe caz de boala în loc de indemnizația care o am acum am grad accentuat permanent. 223/, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pot să primească pensie de serviciu ( pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială) şi pensie de invaliditate. De asemeni, propunem înlocuirea sintagmei,, nevăzător/ i” cu persoană/ e cu handicap grav” din Art. În plus, copiii şi soţul supravieţuitor pot să ceară pensie de urmaş. Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de lege prin care îşi propune eliminarea inechităţilor care au condus la discriminări între persoane aflate în situaţii identice din punct de vedere al desfăşurării activităţilor ce se încadrau în grupa I şi a II- a de muncă, în ce priveşte accesul la pensia pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard. Buna ziua, fratele meu, in urma. În acest an, au fost supuse indexării mai mult de 661 mii pensii, dintre care peste 506 sunt pensii pentru limită de vârstă. 1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie pentru limită de. Pensie limită de vârstă 3. Pensie pentru limită de vârstă pentru invalizi pe traume militare. Ca urmare a indexării cu 7, 95% mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă se va majora cu 88, 62 Iei pentru 507, 456 mii beneficiari; pensiile de invaliditate se vor majora cu 69, 61 lei pentru 134, 019 mii beneficiari; pensiile de urmaş se vor majora cu 44, 79 lei pentru 164. Guvernul ar urma să adopte o ordonanţă de urgenţă prin care se schimbă modul de calcul pentru pensiile speciale.
    44 mii beneficiari, iar pensia medie a participanţilor la. Limitele de vârstă în grad până la care cadrele militare pot fi menținute în activitate sunt vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislația asigurărilor sociale și pensiilor care reglementează sistemul public de pensii pentru instituțiile din. SECłIUNEA 1 Pensia pentru limită de vârstă ART. Altfel varsta de pe pensionare la limită de varstă rămâne 65 de. Citeste zilnic stirile din Constanta, Romania si de pe Mapamond. Dreptul de opţiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă. 53 – Persoanele cu handicap grav beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca persoană cu handicap grav cel puţin 1/ 3 din stagiul complet de cotizare. Puținii invalizi de război care au mai rămas beneficiază, la ora actuală, de o indemnizație de la.
    Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii și studenții instituțiilor militare de învățământ, precum și rezerviștii au dreptul la hrană, echipament, medicamente, pensie pentru pierderea capacității de muncă, soldă și documente militare de transport la chemarea pentru îndeplinirea serviciului militar și pe. După realizarea oricărui stagiu de cotizare după deschiderea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, se poate solicita recalcularea drepturilor de pensie. Modificările ar urma să vizeze Legea pensiilor militare de stat, afectându- i pe poliţişti, militari şi anagajaţi ai serviciilor secrete. Anual, la 1 aprilie, se indexează toate tipurile de pensii care se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat. Astfel, pentru 58 479 de beneficiari de pensie pentru limită de vârstă, prestația va spori în medie cu 255 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 17, 6% peste nivelul pensiei medii curente.